Idelisa
Image default
Society / Relationships

Milieuverandering

Tegenwoordig merken we steeds meer de gevolgen van klimaatverandering. Alles wat we nu daarover ervaren, is natuurlijk nog anekdotisch. Maar dat maakt niet dat we er minder van worden wakker geschud.  We zien bijvoorbeeld de eindeloze bosbranden in Australië waar geen blussen aan was. Dat vuur heeft maandenlang kunnen branden. Daarnaast zijn er natuurlijk grote droogtes en voedseltekorten geweest in landen in Afrika en Zuid-Amerika. En er zijn ongelooflijk sterke overstromingen geweest, waar velen doden bij zijn gevallen.

Iets dichter bij huis merken we ook het een en ander. Er is nu al weer een winter voorbij gegaan zonder een dag een goed pak sneeuw. Alle vaarten, sloten en grachten hebben de hele winter lang gewoon door kunnen stromen, wat natuurlijk een groot gemis voor de schaatsers was. De winter is dus erg zacht geweest. Maar dit is nu al het zoveelste jaar op rij dat de winter zo zacht is. En echte sterke en koude winter zoals er 20 jaar geleden was, zit er nu tegenwoordig niet meer in.

Hier worden we dus flink van wakker geschud. Ineens is nood aan de man. Gelukkig maar, want als we nu ingrijpen, dan is verder klimaatverandering nog te voorkomen en zullen de gevolgen een stuk minder drastisch zijn dan ze zouden zijn als we op hetzelfde tempo door zouden gaan met vervuilen. Steeds meer mensen nemen dus duurzame maatregelen. Zoals bijvoorbeeld Duurzaam verwarmen, wat kan met een warmtepomp. Dan hoeft er geen gas gebruikt te worden om het huis te verwarmen. Daarnaast kiezen steeds meer mensen voor groene energie, van bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak tot windenergie van de lokale windturbine.

Dit is dus een erg goede ontwikkeling die zeker doorgetrokken moet worden. Steeds mensen zullen hiervoor moeten kiezen en ook op andere gedeeltes van hun leven letten of ze niet te vervuilend leven.

 

https://techneco.nl/