Op school ligt een belangrijk deel van het behandelen van dyslexie

Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal en u als ouder doen er alles aan om uw kind van dyslexie af te helpen. Echter heeft de school hierin ook een verantwoordelijkheid. Hier zal men een kind behandelen in de vorm van een begeleidingsperiode om aan te tonen dat lees- en spellingsproblemen hardnekkig zijn, zodat dyslexie vastgesteld kan worden. Hiervoor wordt een handelingsplan opgesteld betreft een specifieke aanpak, want ieder kind is immers anders. Hierbij is het van belang dat u als ouder altijd op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen en wat het kind eventueel thuis kan doen qua oefeningen.

Dyslexie behandelen: bepaal allereerst het schrijf- en leesniveau van het kind

Kinderen hebben soms extra hulp nodig bij het technisch leren lezen en spelling. Heeft uw kind hier echt moeite mee, roep dan de hulp in van een specialist, zoals Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal, om te bekijken of uw kind misschien dyslexie heeft. Hierbij wordt allereerst een onderzoek uitgevoerd dat gericht is op technisch lezen en spelling, grammatica en begrijpend lezen. Uit dit onderzoek blijkt hoe uw kind leest en schrijft en wordt er een niveau bepaald. Als blijkt dat uw zoon of dochter de diagnose dyslexie heeft, kan men bij deze kleinschalige praktijk uw kind uitstekend behandelen. Bovendien krijgt u als ouder praktische begeleidingstips mee.

Dyslexie behandelen: oefeningen thuis uitvoeren helpt een kind bij omgang dyslexie

Dyslexie kan het leven van uw kind beheersen en daarmee ook een grote rol spelen in zijn of haar omgeving. U kunt uw kind helpen bij het leren omgaan met dyslexie. Naast dat een school een handelingsplan opstelt en men bij een specialist, zoals bij Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal, kinderen met dyslexie behandelen, is extra oefenen raadzaam. Hierbij kunt u als ouder zijnde uw kind helpen. Op die manier kan een kind een minimaal technisch leesniveau bereiken waarmee hij of zij vervolgens verder komt in het onderwijs. Dit zal ook enkel positief uitvallen voor de toekomst. Op die manier kan een kind eveneens beter leren omgaan met dyslexie in de thuissituatie.