Idelisa
Image default
Aanbiedingen

Zo ziet een goede opbouw van je scriptie eruit

Schrijf je voor het eerst een scriptie? Dan voel je je wellicht wat verloren en heb je geen idee, waar te beginnen. Dit is heel begrijpelijk en gaat vrijwel iedereen hetzelfde af. Gelukkig is daar je begeleider die precies weet hoe een scriptie opgebouwd moet worden en je hierbij zal helpen. Ook kun je met je studiegenootjes bespreken hoe zij het aanpakken. Maar dan nog is het een hele uitdaging om over een aantal maanden een scriptie van 40 of 80 pagina’s te hebben geschreven. Begin stap voor stap en bedenk alvast, welke onderdelen in ieder geval terug moeten komen. Het kan bijvoorbeeld helpen om alvast een eerste versie van je inhoudsopgave te schrijven, zodat je weet wat je allemaal nog moet doen. Lees hier welke onderdelen in ieder geval aanwezig moeten zijn.

Titel en voorblad

Hoewel je hiermee niet per se hoeft te beginnen, is het wel het eerste wat mensen van je scriptie zullen zien: het voorblad en je titel. Zorg voor een pakkende titel, die goed bij jouw scriptie past of gebruik hier jouw hoofdvraag. Op het voorblad komen o.a. de naam van jouw onderwijsinstelling, je eigen naam, je studie en je studentnummer terug. Ook de datum waarop de scriptie wordt ingeleverd vermeld je op het voorblad.

Voorwoord

Het voorwoord is meestal een kort overzicht van de gehele scriptie, met inbegrip van een inleiding tot het probleem of onderwerp dat wordt behandeld en het onderzoek dat is uitgevoerd. Ook is hier ruimte om mensen te bedanken en kort aan te geven wie jij bent en wat je hebt geleerd.

Inleiding

Vervolgens ga je verder met de inleiding. Hier geef je achtergrondinformatie over het behandelde probleem of onderwerp en laat je de lezer kennismaken met het onderzoek dat is uitgevoerd. Ook worden de doelstellingen (hoofd- en deelvragen) van het onderzoek uiteengezet en wordt een overzicht gegeven over de inhoud van de verschillende hoofdstukken. Soms worden ook al resultaten genoemd, maar dit kan per persoon verschillen. Het is belangrijk dat de lezer duidelijk wordt, wat hij in jouw scriptie kan verwachten en er een historische of academische context wordt geschilderd, waarbinnen jouw onderwerp past. 

Literatuuronderzoek

Wanneer je een scriptie schrijft kun je nu eenmaal niet onder het literatuuronderzoek uit. Dit is de belangrijkste basis voor je hele onderzoek. Je geeft verschillende theorieën weer die je aan jouw eigen onderzoek koppelt. Ook heb je hier de ruimte om andere theorieën met elkaar te vergelijken. Zorg ervoor dat je dit deel goed structureert en je er goed over nadenkt in welke volgorde de informatie moet komen. 

Methode en praktische deel

In het deel over de methode wordt beschreven hoe het onderzoek werd uitgevoerd en omvat een bespreking van de onderzoeksopzet, de methoden voor het verzamelen van de gegevens en de gebruikte technieken voor gegevensanalyse. Vervolgens geef je de resultaten weer en analyseer je deze in samenhang met je literatuurdeel. Zorg er hier voor dat je de theorie en praktijk goed met elkaar verbindt, om te laten zien dat je inzicht hebt in de resultaten. 

Conclusie

Tot slot heb je de conclusie scriptie. Hier worden de belangrijkste bevindingen van het onderzoek samengevat en worden implicaties voor de theorie of praktijk besproken. Ook moet de conclusie aanbevelingen bevatten voor toekomstig onderzoek over het onderwerp. Dus wat kan er nog worden onderzocht om jouw onderzoek nog relevanter te maken?

https://www.topscriptie.nl/